Mr. Madhav Bhide & Mr. Rohit Raul
in a Show on Zee 24 Taas

A Show on Zee 24 Taas where Mr. Madhav Bhide & Mr. Rohit Raul, share some interesting facts about Saturday Club Global Trust & tell us how all Maharashtrian Entrepreneurs can be benefited by joining Saturday Club Global Trust.

उद्योजकतेतून व अपार कष्टातून श्रीमंती हा आमचा महामंत्र.

महाराष्ट्रीय समाजात उद्योजकता कर कमी आहे. सर्व महाराष्ट्रीय शिक्षण  ते नोकरीसाठी व शिक्षण  संपल्याबरोबर ताबडतोब कोठेतरी नोकरीत चिकटतात ते सेवानिवृत्त होईपर्यंत. अशी सर्वत्र हाकाटी  मी पण ऐकत होतो. सटर्डे...

यश शिखरे गाठतांना.....

महाराष्ट्रीयन आणि व्यवसाय हे समीकरण आजपर्यंत पचनीय वाटत नव्हते, पण महाराष्ट्रीयन माणसांच्या अवघ्या व्यवसायातील  कर्तुत्वामुळे हे समीकरण झपाट्याने बदलत आहे. व्यवसाय सुरु करण्याची अनेक कारणे असतात. काहीना स्वतःला सिद्ध करायचे असते तर काहींना त्या...

ध्येयनिश्चिति

सतत, नित्यनेमाने माणसांना जोडणे, हा नेटवर्किंग चा आत्मा आहे. जाणीवपूर्वक स्वतःची ओळख करून देणे आणि ओळख करून घेणे ह्या प्रक्रियेत मराठी माणसे बुजतात. नवीन व्यक्तीशी काय बोलावे, कसे बोलावे, हे लक्षात न आल्याने अनेक संधी हुकतात !

पण हे सर्व ...

The Next Orbit, Secretary's Message

Dear Members, Esteemed Guests and Well Wishers,

The Single most characteristics which differentiates human being from animals is that human being dream and animal don’t. Dreams and desires are the things which drive human beings and the o...

Organization Structure of the club

SATURDAY CLUB GLOBAL TRUST is a registered Public Trust under Bombay Public Trust act, 1950. Saturday Club is network of Chapters al local level with controlling body at the apex. Board of Trustees keeps vigil over activities of various chapters. Bo...